Społeczna odpowiedzialność

Prowadząc rodzinne przedsiębiorstwo o wieloletniej tradycji, przykładamy szczególną uwagę do zapewnienia możliwie jak najwyższej jakości naszych wypieków, jak również do zachowania wysokich standardów obsługi klienta. Mamy jednak świadomość, że funkcjonujemy w szerszym otoczeniu, a rozwój działalności biznesowej to nie tylko podnoszenie jakości usług i produktów względem klientów, ale również dbałość o etykę firmy, rozwój osobisty pracowników oraz wsparcie dla lokalnej społeczności. Właśnie dlatego podejmujemy liczne działania w ramach CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu.

Jako firma, która przywiązuje dużą wagę do etyki biznesu oraz samej idei CSR, współpracujemy z lokalnymi interesariuszami, wspierając określone cele społeczne. Od kilkunastu lat współpracujemy z Hufcem Pracy w Niepołomicach, udzielając wsparcia podejmowanym przez tą jednostkę działaniom społecznym. Biorąc udział w akcjach Lesaffre Pretige Group, mieliśmy okazję wesprzeć m. in. Fundację „Serce dziecka” oraz Stowarzyszenie na rzecz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem „Aperio”. Biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia równych szans w edukacji, udzielaliśmy również wsparcia dla ówczesnego Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Niepołomicach. W związku z prowadzoną przez nas działalnością społeczną, otrzymaliśmy certyfikat CSR „Jaskółka odpowiedzialności” z czego jesteśmy bardzo dumni i co jeszcze bardziej motywuje nas do dalszych działań na rzecz potrzebujących.